Maciej Głaz

Urodziłem się 24 lutego 1963 roku w Drozdowie. Całe moje życie związane jest z Łomżą i regionem. Od 2002 roku sprawowałem kadencje radnego Rady Miasta Łomża. Podczas mojej pracy pełniłem różne funkcje jako radny, od Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącego i vice Przewodniczącego Rady Miasta, do Przewodniczącego Komisji Rozwoju. W 2008 roku zostałem zastępcą dyrektora Podlaskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W moim życiu, pracy zawodowej i samorządowej zawsze najważniejszy jest człowiek - dlatego też staję po stronie tych, których trzeba bronić przed zapędami decydentów.

Uważam, że każdy ma prawo do swoich przekonań i do swobodnego ich wyrażania. Nasze miasto i całe byłe województwo łomżyńskie, to wyjątkowy region w obecnym województwie podlaskim. Wyróżniamy się autentycznym lokalnym patriotyzmem, który umacnia naszą tożsamość. Jako łomżyniak znający realia całego regionu łączę nasz lokalny potencjał z resztą województwa dla rozwoju regionu.

Wychodzę z założenia, że podczas trudnych dyskusji powinniśmy szukać dobrych rozwiązań, a nie problemów.